36 Sympozjum z Hydroakustyki

26-28.05.2020 r., Łeba, Polska

Dear Participants of 36th Symposium on Hydroacoustics,

We deeply regret to inform you that after considering the current international and institutional restrictions related to the COVID-19 disease we are forced to postpone the Symposium in Poland until another date, yet to be determined. We hope that the situation, related to COVID-19 disease, passes soon and we will send you further information on the Symposium towards the end of the year.

We greatly appreciate all the people who already have submitted their abstracts as well as their interest in the Symposium.

Jarosław Tęgowski
Chairman of the Scientific Committee of 36th SHA 2020

Natalia Gorska
Chair of Organizing Committee of 36th SHA 2020

Sympozjum z Hydroakustyki jest jedyną w kraju konferencją, na której spotykają się przedstawiciele nauki zajmujący się zagadnieniami akustyki podwodnej oraz użytkownicy systemów hydroakustycznych. Organizowane jest regularnie od ponad 30 lat. Sympozjum jest okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć we wszystkich głównych obszarach hydroakustyki oraz promowania i integracji badań w tej dziedzinie, zwłaszcza w odniesieniu do krajów regionu Morza Bałtyckiego.

36 Sympozjum z Hydroakustyki jest organizowane w ramach obchodów International Year of Sound, ogłoszonego i koordynowanego przez International Commision for Acoustics.

IYS

Miejsce konferencji:

36 Sympozjum z Hydroakustyki odbędzie się w hotelu Łeba Hotel & SPA w Łebie.

Tematyka konferencji:

Tematyka 36 Sympozjum z Hydroakustyki obejmuje:

 • Akustyczna i satelitarna detekcja środowiska morskiego
 • Akustyczny monitoring środowiska i procesów zachodzących w środowisku oceanicznym
 • Postępy w dziedzinie hydroakustycznych systemów pomiarowych
 • Akustyka i hałas środowiska pod wodą
 • Mapowanie siedlisk i osadów morskich oraz akustyka osadów morskich
 • Hydrografia
 • Hydroakustyka nieliniowa
 • Systemy sonarowe
 • Rozprzestrzenianie się dźwięku w morzu i modelowanie
 • Ultradźwięki w medycynie i inżynierii
 • Podwodne sygnały akustyczne i przetwarzanie danych
 • Bioakustyka podwodna
 • Komunikacja podwodna


Organizatorzy:

Patronat:

Sponsorzy techniczni: