36 Sympozjum z Hydroakustyki

26-28.05.2020 r., Łeba, Polska

Artykuły

Zachęcamy do nadsyłania referatów i udziału w konferencji. Wszystkie referaty muszą być napisane w języku angielskim. Referaty o objętości maksymalnie 6 stron (włącznie z rysunkami i tabelami) powinny spełniać wymogi edytorskie formatu IEEE templates for conference proceedings (format A4).

Dokument "Call for Papers": CFP_sha2020.pdf