36 Sympozjum z Hydroakustyki

26-28.05.2020 r., Łeba, Polska

Sympozjum z Hydroakustyki jest jedyną w kraju konferencją, na której spotykają się przedstawiciele nauki zajmujący się zagadnieniami akustyki podwodnej oraz użytkownicy systemów hydroakustycznych. Organizowane jest regularnie od ponad 30 lat. Sympozjum jest okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć we wszystkich głównych obszarach hydroakustyki oraz promowania i integracji badań w tej dziedzinie, zwłaszcza w odniesieniu do krajów regionu Morza Bałtyckiego.

36 Sympozjum z Hydroakustyki jest organizowane w ramach obchodów International Year of Sound, ogłoszonego i koordynowanego przez International Commision for Acoustics.

IYS

Miejsce konferencji:

36 Sympozjum z Hydroakustyki odbędzie się w hotelu Łeba Hotel & SPA w Łebie.

Tematyka konferencji:

Tematyka 36 Sympozjum z Hydroakustyki obejmuje:

 • propagację fal akustycznych w morzu
 • przetwarzanie sygnałów i danych hydroakustycznych
 • systemy hydrolokacyjne
 • szumy morza i okrętów
 • akustyczny monitoring środowiska i procesów oceanicznych
 • postępy w hydroakustycznych systemach pomiarowych
 • hydrografię
 • akustykę nieliniową
 • ultradźwięki w medycynie i inżynierii
 • bioakustykę
 • komunikację podwodną


Organizatorzy:

Patronat: